Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 26
Hôm nay: 33
Trong tuần: 78
Trong tháng: 531
Tất cả: 928424
Chuyên mục - Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 67 về việc bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Số hiệu: 67/NQ-HĐND K9
Trích yếu nội dung: Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành: 07/7/2017
Ngày có hiệu lực: 07/7/2017
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Người ký duyệt: Trương Văn Sáu
Tập tin đính kèm: Nghi+quyet+so+67+ve+bo+sung+NQ+38+ve+danh+muc+cong+trinh+thu+hoi+dat.signed.pdf
Phu+luc+kem+theo+NQ+67+ve+bo+sung+NQ+38+ve+danh+muc+cong+trinh+thu+hoi+dat.xls