Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 38
Hôm nay: 45
Trong tuần: 90
Trong tháng: 543
Tất cả: 928436
Chuyên mục - Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 70 Quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã loại I, II, cấp xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã
Số hiệu: 70/2017/NQ-HĐND K9
Trích yếu nội dung: Nghị quyết Quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã loại I, II, cấp xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã
Ngày ban hành: 07/7/2017
Ngày có hiệu lực: 17/7/2017
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Người ký duyệt: Trương Văn Sáu
Tập tin đính kèm: Nghi+quyet+so+70+ve+quy+dinh+Chi+huy+pho+Ban+chi+quy+quan+su+cap+xa.signed.pdf