Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 40
Hôm nay: 122
Trong tuần: 577
Trong tháng: 2073
Tất cả: 941710
Chuyên mục - Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 98 về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 06
Số hiệu: 98/NQ-HĐND K9
Trích yếu nội dung: Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 06
Ngày ban hành: 01/2/2018
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Người ký duyệt: Trương Văn Sáu
Tập tin đính kèm: 98+NQ+dieuchinh+KHvonXDCB+dautucong+2017+%28lan+3%29%2C%20theo+TTr+11.signed.pdf
98+Phu+luc+Phan+I.signed.pdf
98+Phu+luc+1.signed.pdf
98+Phu+luc+2.signed.pdf
98+Phu+luc+3.signed.pdf
98+Phu+luc+3.1.signed.pdf
98+Phu+luc+4.signed.pdf
98+Phu+luc+5.signed.pdf
98+Phu+luc+6.signed.pdf
98+Phu+luc+7.signed.pdf
98+Phu+luc+8.signed.pdf
98+Phu+luc+9.signed.pdf
98+Phu+luc+10.signed.pdf
98+Phu+luc+11.signed.pdf
98+Phu+luc+12.signed.pdf
98+Phu+luc+13.signed.pdf
98+Phu+luc+Phan+II.signed.pdf
98+Phu+luc+Phan+III.signed.pdf
98+Phu+luc+Phan+IV.signed.pdf