Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 67
Hôm nay: 189
Trong tuần: 189
Trong tháng: 1864
Tất cả: 915177
Chuyên mục - Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 101 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Số hiệu: 101/2018/NQ-HĐND K9
Trích yếu nội dung: Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ngày ban hành: 01/2/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2018
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Người ký duyệt: Trương Văn Sáu
Tập tin đính kèm: 101+NQ+ve+bai+bo+VBQPPL%2C%20theo+TTr+05.signed.pdf