Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 29
Hôm nay: 135
Trong tuần: 369
Trong tháng: 1774
Tất cả: 948070
Chuyên mục - Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết điều chỉnh phụ lục số 2 và 4 của Nghị quyết 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 135/NQ-HĐND K9
Trích yếu nội dung: Về việc điều chỉnh nội dung Phụ lục 2 và Phụ lục 4 kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày ban hành: 13/10/2018
Ngày có hiệu lực: 13/10/2018
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Người ký duyệt: Trương Văn Sáu
Tập tin đính kèm: Nghi+quyet+135+K9
Nghi_quyet_135_K9_PDF