ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV - TỈNH VĨNH LONG
1. Đại biểu Bùi Văn Nghiêm - Trưởng đoàn
Họ và tên: Bùi Văn Nghiêm
Tên thường gọi: Bùi Văn Nghiêm
Ngày sinh: 18/11/1966
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Quới An, huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học chính trị
Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Vĩnh Long
Ngày vào đảng: 29/9/1987
Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
Đại biểu Quốc hội khoá: XV
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh
2. Đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang - Phó Trưởng đoàn
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang
Tên thường gọi: Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 16/5/1979
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học
Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long
Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long
Ngày vào đảng: 1/6/1998
Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện
3. Đại biểu Trịnh Minh Bình - đại biểu chuyên trách
 Họ và tên: Trịnh Minh Bình
Tên thường gọi: Trịnh Minh Bình
Ngày sinh: 22/8/1977
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình , Vĩnh Long
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật
Nghề nghiệp, chức vụ : Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long
Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
Ngày vào đảng: 26/9/2008
Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
Đại biểu Quốc hội khoá: XV
Đại biểu chuyên trách: Địa phương
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
4. Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Tên thường gọi: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày sinh: 19/10/1978
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Ngày vào đảng: 2/6/2005
Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
5. Đại biểu Nguyễn Thanh Phong
Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong
Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh: 21/5/1976
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phú Đức, huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật
Nghề nghiệp, chức vụ : Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long
Nơi làm việc: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long
Ngày vào đảng: 24/4/2002
Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
Đại biểu Quốc hội khoá: XV
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không