Chương trình - Kế hoạch

Hoạt động của thường trực

 • Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đầu tư công thực hiện Kế hoạch XDCB năm 2022 ( 16/09/2022 )

  Tiến hành hoạt động giám sát về đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và các dự án thuộc Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Kế hoạch & Đầu tư. Qua giám sát, Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả tổ chức, phối hợp thực hiện kế hoạch XDCB của tỉnh; đồng thời kiến nghị đơn vị một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cần tập trung tổ chức, thực hiện để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch XDCB bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 • Lãnh đạo HĐND tỉnh gặp mặt, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế ( 25/08/2022 )

  Sáng 23/8/2022, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 250 cán bộ ngành y tế trong tỉnh.

 • Thường trực HĐND: Họp Phiên thường kỳ Tháng 8/2022 ( 25/08/2022 )

  Chiều ngày 23/8/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp Phiên thường kỳ Tháng 8/2022. Đến tham dự phiên họp có đại diện: Thường trực UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng các Ban HĐND, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp. Ông Bùi Văn Nghiêm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì phiên họp

 • Thường trực HĐND: Thông qua Quyết định, kế hoạch, đề cương khảo sát, giám sát nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và các dự án kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ( 10/08/2022 )

  Ngày 09/8/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã họp thống nhất thông qua Quyết định, kế hoạch, đề cương khảo sát, giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và các dự án thuộc Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 • Thường trực HĐND: Tham dự Hội thảo về Đề án “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát đối với hoạt động của HĐND các cấp; sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với HĐND các cấp” ( 15/07/2022 )

  Sáng 14/7/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo về Đề án “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát đối với hoạt động của HĐND các cấp; sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với HĐND các cấp”. Đến dự với Hội thảo đã có trên 50 đại biểu là đại diện cho Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố. Đoàn Vĩnh Long có Bà Lê Thị Thúy Kiều - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Ông Nguyễn Bá Tòng, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND cùng dự

 • Thường trực HĐND: Họp phiên đột xuất Tháng 7/2022 ( 08/07/2022 )

  Ngày 6/7/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp đột xuất Tháng 7/2022. Tham dự phiên họp có lãnh đạo HĐND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Phó Trưởng các Ban HĐND; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND và Lãnh đạo các sở: Tư pháp, Tài chính, Lao động, THương binh và Xã hội tỉnh. Ông Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên thường kỳ Tháng 6/2022 ( 30/06/2022 )

  Ngày 28/6/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 6/2022. Đến tham dự phiên họp có ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Văn Huân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; các Phó Trưởng các Ban HĐND, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND và Lãnh đạo các sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ; Kế hoạch đầu tư; Giao thông vận tải; Ban Quản lý Dư án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên đột xuất tháng 6/2022 ( 07/06/2022 )

  Ngày 06/6/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp đột xuất tháng 6/2022. Đến tham dự phiên họp có các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Phó Trưởng các Ban HĐND; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND và Lãnh đạo các sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ. Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Tổ chức Phiên họp đột xuất Tháng 5/2022 ( 26/05/2022 )

  Chiều ngày 26/5/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên đột xuất Tháng 5/2022. Đến tham dự phiên họp có các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Phó Trưởng các Ban HĐND; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND và Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì phiên họp.

 • Chủ động, sớm triển khai, tiến hành nghiêm túc các hoạt động giám sát theo Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh ( 21/05/2022 )

  Ngày 19/5/2022 tại Phiên họp Tháng 5/2022, Thường trực HĐND đã xem xét cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022

 • Thường trực HĐND: Họp Phiên thường kỳ Tháng 5/2022 ( 20/05/2022 )

  Ngày 19/5/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ Tháng 5/2022. Tham dự phiên họp có các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Phó Trưởng các Ban HĐND, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Y tế. Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 • Tổ đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long: Khảo sát về nhân lực, chế độ, chính sách hỗ trợ, cơ sở vật chất, thiết bị y tế của Trạm Y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Long ( 19/05/2022 )

  Ngày 17/5/2022, Đoàn khảo sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Vĩnh Long do Ông Lê Văn Tiều, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Vĩnh Long, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo các Trạm Y tế: Phường 2, Phường 9, phường Tân Hội, phường Tân Hòa thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Long.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên thường kỳ Tháng 4/2022 ( 20/04/2022 )

  Ngày 19/4/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ Tháng 4/2022. Tham dự phiên họp có các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Y tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

 • Vĩnh Long: Đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân ( 08/04/2022 )

  Ngày 06/4/2022 tại An Giang, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND”. Đến với hội nghị lần này, Thường trực HĐND Vĩnh Long đã có bài tham luận với Chủ đề: "Đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân".

 • Thường trực HĐND: Tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( 08/04/2022 )

  Ngày 06/4/2022 tại An Giang, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND”. Đến tham dự hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long gồm: Trưởng các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh do Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

 • Thường trực HĐND: Tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến một số dự án Luật do Ủy ban xã hội của Quốc hội tổ chức tại Cần Thơ ( 01/04/2022 )

  Ngày 31/3/2022, Bà Lê Thị Thúy Kiều - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ông Trịnh Minh Bình - đại biểu Quốc hội chuyên trách đơn vị tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị lấy ý kiến về dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do Ủy ban xã hội của Quốc hội Khóa XV tổ chức. Ông Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội chủ trì Hội nghị.

 • Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả các hoạt động về giám sát ( 23/03/2022 )

  Ngày 21/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022 khu vực phía Nam được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự với hội nghị, Thường trực HĐND Vĩnh Long đã có bài tham luận với Chủ đề: "Thực trạng công tác hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp; kiến nghị, giải pháp". Nội dung bài tham luận đã tập trung trao đổi một số kết quả, thực trạng về công tác hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp; đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND trong thời gian tới

 • Thường trực HĐND: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh ( 23/03/2022 )

  Sáng 21/3/2022, tại trụ sở Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch, Phó chủ tịch, đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đoàn của Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long do Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng với Trưởng các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Long dự hội nghị.

 • Thường trực HĐND: Họp Phiên đột xuất Tháng 3/2022 ( 18/03/2022 )

  Ngày 17/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên đột xuất Tháng 3/2022. Đến dự có ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên - Môi trường; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên thường kỳ Tháng 02/2022 ( 24/02/2022 )

  Ngày 22/02/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ Tháng 02/2022. Tham dự phiên họp có các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và lãnh đạo các sở: Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì phiên họp.

<< < 1 2 3 4 > >>